Dreschen an der Scheier

Wa mer an d'Scheier mam Fleel sollen dresche gouen, hu mer schon dräi Wieder an engem Satz, déi ville Kanner hautdesdaags net méi sou geleefig sinn. Waat ass eng Scheier, Hee a Stréi? Waat mécht ee mat enger Gaafel, engem Fleel oder engem Wann? Mir kucken eis di verschidden Arbichtsgäng vum Séine bis bei di propper Käeren un a visualiséieren de Wee vum „Käer zum Brout“ mat engem klenge Film. D'Kanner däerfe selwer ausprobéieren, wéi hir Konditioun ass beim Dreschen, mam Fleel klappen, un der Kierp dréinen, schëppen a kieren....

Dauer: 1 1/2 Stonn
Alter: ab Cycle 1
Präiss: 7 Euro pro Visiteur hTVA

*Beim „Brout baken“ ass dësen Programm mat abegraff. Reservatioun iwwer email: thillenvogtei@gmail.com

Zréck