De Musée


De Musée Thillenvogtei –
eng Rees an di gutt al Zäit

Eis Équipe:

Gestionnaire:

André Kirsch (riets op der Foto)

mail: thillenvogtei@gmail.com

tel. 691 119 090

Animatiounsteam :

Angela Bissen, Animatrice (2. vun lénks)

Jill Kaiser, Aide-Animatrice/Agent polyvalent (net op der Foto)

Karin Paquet , Freelance Animatrice (net op der Foto)

 

Fir eis Equipe ze verstärken sinn mir ëmmer op der Sich no motivéierten Leit, déi bered sinn sech beim Service volontaire vum SNJ ze engagéieren:

https://www.volontaires.lu/missions/musee-thillenvogtei-randschelt-assistance-musee-vivant/

Alldagshelden (Bénévolen):

Manfred Meckel

Cons Nelissen

Antoinette Ney

An all déi aner aktiv Memberen vum Veräin, déi emmer erëm eng Hand mat upaken.

Comité ASBL:


Armand Wagner, President

Caroline Roemen, Vize-Presidentin

Nadine Nicks, Sekretärin

Elisabeth Ney, Keessier

Marc Daemen, Comitésmember

Joel Salentiny, Comitésmember