De Musée


De Musée Thillenvogtei –
eng Rees an di gutt al Zäit

Eis Équipe:

Gestionnaire:

André Kirsch (lénks op der Foto)

mail: thillenvogtei@gmail.com

tel. 691 119 090

Animatiounsteam :

Angela Bissen, Animatrice (3. vun lénks)

Jill Kaiser, Aide-Animatrice/Agent polyvalent (2. vun lénks)

Karin Paquet , Freelance Animatrice (riets)

 

Fir eis Equipe ze verstärken sinn mir ëmmer op der Sich no motivéierten Leit, déi bered sinn sech beim Service volontaire vum SNJ ze engagéieren:

https://www.volontaires.lu/missions/musee-thillenvogtei-randschelt-assistance-musee-vivant/

Alldagshelden (Bénévolen):

Manfred Meckel

Cons Nelissen

Antoinette Ney

An all déi aner aktiv Memberen vum Veräin, déi emmer erëm eng Hand mat upaken.

Comité ASBL:


Armand Wagner, President

Caroline Roemen, Vize-Presidentin

Nadine Nicks, Sekretärin

Elisabeth Ney, Keessier

Marc Daemen, Comitésmember

Joel Salentiny, Comitésmember