kuken, läuschteren, schmaachen….. Méi wéi nëmmen ee Musée

SAVE THE DATE: 02. Abrëll 2023:

Um Stand vum Musée kënnen d’Kanner Sprangseeler dréinen an Spillen wéi virun 100 Joër

D’Liewen um Duerf ëm 1900 – dat kënnt Dir am Musée Thillenvogtei zu Randschelt mat Hänn, Nues an Aan entdecken.
Kucken, lauschteren, upaken, fillen, probéieren, richen a schmaachen.

Dir sidd eng Schoulklass an interesséiert Eech fir den Alldag vun eise Virfahren.
Kuckt Eech eise Programm un a reservéiert eng Visitt zu Randschelt um Haff. Mir freeën eis op Eech.

Mir freeën eis op äre Besuch!

Angela, Shannon & Änder

© 2023 Musée Thillenvogtei Randschelt A.s.b.l.