Kontakt


Am klengsten Duerf vum Land ass de Musée nit ze iwwersin:

MUSEE THILLENVOGTEI

Maison 3
L-8831 RINDSCHLEIDEN

Réservatioun an Informatioun iwwert d’Visiten:
Email: thillenvogtei@gmail.com Tel: 691 11 90 90

Informatiounen iwwert d’Collectioun:
Ney Jean – Tel: 83 81 80